Skip Navigation LinksEENG-–-ABET-Alumni-Survey

EENG – ABET Alumni Survey

 

Alumni Survey  2020-2021

Dear Alumni,

Electrical & Electronic Engineering Program has been accredited by Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) since 2010. Current Accreditation is valid until 2022. Meanwhile, we are preparing a new round of accreditation for 2022-2028 period. ABET requires an outcomes-based assessment from each undergraduate program applying for accreditation. As one of our valued graduates, we would like to thank you for your earlier contributions as our Alumni. Your contribution in the Alumni survey is very valuable. Your opinion about Program Educational Objectives (PEOs) are very important for possible updates of PEOs. Completing the questionnaire should not take more than a few minutes. Thank you in advance for your cooperation.

---------------------------------------------------------

Mezunlar Anket Formu 2020-2021

Değerli Mezunumuz,

Elektrik Elektronik Mühendisliği Programı, 2010'dan bu yana Mühendislik ve Teknoloji Akreditasyon Kurulu (ABET) tarafından akredite edilmiştir. Mevcut Akreditasyon, 2022 yılına kadar geçerlidir. Bu arada, 2022-2028 dönemi için yeni bir akreditasyon çalışması yapılmaktadır. ABET akreditasyonuna başvuran her lisans programından çıktı bazında bir değerlendirme istemektedir.Değerli mezunlarımızdan biri olarak  Mezunlar Anketimizi doldurmanız büyük önem taşımaktadır. Program Eğitim Amaçlarımız (PEA) ile ilgili fikirleriniz muhtemel PEA güncellemeleri için önem arzetmektedir. Anketin tamamlanması birkaç dakikadan fazla sürmeyecektir. İşbirliğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

https://www.surveymonkey.com/r/EENG-Alumni-2020-2021

Thank you all in advance,


Assoc. Prof. Dr. RASİME UYGUROĞLU

Chair,

Department of Electrical and Electronic Eng.,

Eastern Mediterranean University,

Tel: +90 392 630 1300

Email: rasime.uyguroglu@emu.edu.tr
EMU Websites