Skip Navigation LinksABET-Alumni-Survey

ABET Alumni Survey

Alumni Survey Form Spring 2020-21

Dear Alumni,
Electrical & Electronic Engineering Program has been accredited by ABET since 2010. Current Accreditation is valid until 2022. Meanwhile, we are preparing a new round of accreditation for 2022-2028 period. ABET requires an outcomes-based assessment from each undergraduate program applying for accreditation.
As one of our valued graduates, we would like to thank you for your earlier contributions as our Alumni. Your contribution in the Alumni survey is very valuable. Your opinion about Program Educational Objectives (PEOs) are very important for possible updates of PEOs. Completing the questionnaire should not take more than a few minutes. Thank you in advance for your cooperation.
Department of Electrical and Electronic Engineering - ABET Committee

Click here to proceed to the survey form

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mezunlar Anket Formu Bahar 2020-21


Değerli Mezunumuz,
Elektrik Elektronik Mühendisliği Programı, 2010'dan bu yana ABET tarafından akredite edilmiştir. Mevcut Akreditasyon, 2022 yılına kadar geçerlidir. Bu arada, 2022-2028 dönemi için yeni bir akreditasyon çalışması yapılmaktadır.
ABET akreditasyonuna başvuran her lisans programından çıktı bazında bir değerlendirme istemektedir.
Değerli mezunlarımızdan biri olarak  Mezunlar Anketimizi doldurmanız büyük önem taşımaktadır. Program Eğitim Amaçlarımız (PEA) ile ilgili fikirleriniz muhtemel PEA güncellemeleri için önem arzetmektedir. Anketin tamamlanması birkaç dakikadan fazla sürmeyecektir. İşbirliğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü - ABET Komitesi

Ankete devam etmek için buraya tıklayın
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMU Websites