Skip Navigation LinksABET-Surveys

ABET Employer Survey

Employer Survey Form Spring 2020/21

Dear Employer,
Electrical & Electronic Engineering Program has been accredited by ABET since 2010.  Current Accreditation is valid until 2022. Meanwhile, we are preparing a new round of accreditation for 2022-2028 period.  An important component of this process is the collection of information from constituents including employers of our graduates. It is important that we receive as many responses as possible.
Please use this questionnaire to evaluate the academic preparedness of employee(s) in your firm or postgraduate students at your university, past or present, who have graduated from the Electrical & Electronic Engineering Program at Eastern Mediterranean University. 
Your response will be a considerable benefit to us. The questionnaires are straightforward and should not take a great deal of time to complete. Thanks in advance for your contributions and cooperation.

Departmental ABET Committee

Click here to proceed to the survey form
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İşveren Anket Formu Bahar 2020/21

Değerli İşveren,
Elektrik Elektronik Mühendisliği Programı, 2010'dan bu yana ABET tarafından akredite edilmiştir. Mevcut Akreditasyon, 2022 yılına kadar geçerlidir. Bu arada, 2022-2028 dönemi için yeni bir akreditasyon çalışması yapılmaktadır. Bu sürecin önemli bir bileşeni, mezunlarımızın işverenleri de dahil olmak üzere paydaşlardan bilgi toplanmasıdır. Bu çerçevede, mümkün olduğunca çok yanıt alınması önemlidir.
Firmanızda çalışmakta olan oğu Akdeniz Üniversitesi’nin Elektrik Elektronik Mühendisliği Programı mezunlarının  veya üniversitenizde geçmişte veya şimdi öğrenim gören Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Elektrik Elektronik Mühendisliği Programı mezunu lisansüstü öğrencilerinin akademik yeterliliğini değerlendirmek için aşağıdaki anketi doldurmanızı rica ediyoruz.
Ankete katılımınız bizim için önemli bir fayda sağlayacaktır. Katkılarınız ve işbirliğiniz için önceden teşekkür ederiz.

Bölüm ABET Komitesi

Ankete devam etmek için buraya tıklayın

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMU Websites